İşinizi mobil uygulamaları ile yönetin

Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. m.

IT yatırımı yapmadan sahadan hızlı bilgi toplayarak işlerin anlık kontrolü yapılır. Sahaya iş emirleri verilir. Ve toplanan bilgilerin değişik formatta raporlar ile ölçülebilir iş verimliliği sağlanır

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *